اخبار برگزیده

رجبی مشهدی
سخنگوی صنعت برق:

قیمت خرید برق نیروگاه‌ها مناقصه‌ای خواهد شد

سخنگوی صنعت برق از مناقصه‌ای شدن قیمت خرید برق نیروگاه‌ها خبر داد.
آقازاده
استاندار مرکزی:

تامین برق برای آب هفتیان تفرش به مناقصه گذاشته می‌شود

استاندار مرکزی از تامین برق ۳/۵ مگاواتی آب هفتیان به صورت مناقصه، خبر داد.
فرودگاه
مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی:

نصب ۷۳ دستگاه ایکس ری در فرودگاه‌ها/ مناقصه خرید ۲۰ دستگاه تشخیص مواد مخدر

مدیرکل ارتباطات و ناوبری هوایی از نصب ۷۳ دستگاه ایکس ری در فرودگاه‌های کشور خبر داد.