اخبار برگزیده

فاقد تصویر شاخص

عملکرد درخشان فولاد هرمزگان در سال ٩۶

تولید تختال در فولاد هرمزگان با تلاش و عملکرد درخشان فولادهرمزگان در سال ۹۶ به بیش از ۱،۴۰۰،۰۰۰ تن رسید.